Elektrische keuring

​Elektriciteit keuring

Verzwaring installatie

Alvorens de distributienetwerkbeheerder overgaat tot verzwaring van de installatie, moet er een positief keuringsverslag aanwezig zijn.

Keuring wordt uitgevoerd volgens artikel 276

Op welke elektrische laagspanningsinstallaties heeft artikel 276 van het AREI betrekking?

Iedere oude elektrische installatie van een wooneenheid die niet werd onderworpen aan een gelijkvormigheidsonderzoek en waarvoor een verzwaring van aansluiting op het openbaar verdeelnet wordt gevraagd.

In principe alle huishoudelijke elektrische installaties die dateren van vóór de de publicatie van het AREI, dat wil zeggen van vóór 01/10/1981.

Normaal gezien zou elke huishoudelijke elektrische installatie van na 01/10/1981 (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding van de installatie), zelfs degene die worden gevoed via een privé-installatie, vóór de ingebruikname van de installatie aan een gelijkvormigheidsonderzoek moeten worden onderworpen volgens de voorschriften van het AREI

Waaruit bestaat de elektrische laagspanningscontrole in geval van verzwaring?

De oude elektrische installatie moet worden onderworpen aan een controlebezoek dat wordt uitgevoerd door een erkende instelling teneinde de gelijkvormigheid ervan met de voorschriften van het AREI vast te stellen, rekening houdend met eventuele afwijkingen.

Zonnepannelen/pv

Na de plaatsing van de fotovoltaïsche panelen dient er een keuring tot indienststelling opgemaakt te worden volgens artikels 86, 270 & 271 van het AREI (Algemeen Reglement van de Elektrische Installatie) en nota 71 van de FOD economie.

Elke installatie moet elke 25 jaar voorzien worden van een periodieke keuring.

Waaruit bestaat het gelijkvormigheidsonderzoek van mijn fotovoltaïsche installatie vóór ingebruikname door een erkende instelling?

De controle bevat : het nakijken van het administratief dossier van de installatie, een visueel onderzoek van de installatie, metingen en beproevingen op de elektrische installatie

Tijdelijke werf installatie

Vooraleer de netbeheerder de installatie komt aansluiten op het net, dient er een positief verslag aanwezig te zijn, dewelke eerst aan de tijdelijke werfinstallatie (werf) aangesloten werd.

Keuring wordt uitgevoerd volgens artikel 270.

Buiten een uitgebreide visuele controle, wordt de keuring ook als volgt opgemaakt:
– Meting aardspreidingsweerstand
– continuïteitsmeting
– werking verliesstroomschakelaars indien mogelijk
– Isolatiemeting

Nieuwe installatie

Bij elke nieuwe installatie, een uitbreiding of wijziging van de installatie moet er een nieuw keuringsverslag opgemaakt worden.
De keuring wordt uitgevoerd conform artikel 86 en 270 van het AREI.

Situatieschema en ééndraadsschema moeten ook aanwezig zijn volgens artikel 16 van het AREI.

Verkoop pand

Bij elke overdracht van eigendom van een residentieel pand, dient er een keuring van de elektrische installatie uitgevoerd te worden indien de installatie dateert van voor 1 oktober 1981 en waarvan de installatie nog geen deel heeft uitgemaakt van een keuring volgens het AREI (Algemeen Reglement van de Elektrische Installatie).

Het verslag wordt gevoegd bij de akte bij overdracht van eigendom.

Indien de installatie conform verklaard wordt, is het keuringsverslag geldig voor een periode van 25 jaar. Een ééndraadsschema moet dan ook aanwezig zijn en zal worden afgetekend door de inspecteur.
Bij een niet-conforme installatie, geldt het verslag 18 maanden na verlijden van de akte en dient de installatie conform het AREI in orde gebracht te worden door de nieuw eigenaars. Van de instrumenterende notaris wordt verwacht dat hij de gegevens van de nieuwe eigenaar(s) aan het keuringsorganisme overmaakt.

Installaties van na 1 oktober 1981 wordt verondersteld in orde te zijn conform het AREI en in het bezit te zijn van een keuringsverslag.

Contact

ABO Studiebureau
Gentsesteenweg 283
9240 Zele
BTW BE0682.516.744