Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinator nodig?
 

Prijs voor veiligheidscoördinatie start vanaf 125€ excl. BTW

Vraag nu je offerte aan voor Veiligheidscoördinatie via deze link.

Om het risico op arbeids ongevallen te verminderen in de bouwsector is het verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen.
Tijdens de verwezelijking van het bouwwerk zal de coördinator wijzen op de tekort komingen opvlak van veiligheid en preventie naar de aannemers toe.

Wanneer is een veiligheidscoordinator verplicht?

De veiligheidscoordinator is verplicht op alle tijdelijke en mobiele bouwplaatsen waar ten minste twee aannemers en/of leveranciers gelijktijdig of achtereenvolgens werken uitvoeren. 

Meer bepaald op bouwplaatsen waar volgende werken worden uitgevoerd: 
-    graafwerken; 
-    grondwerken; 
-    funderings- en verstevigingwerken; 
-    waterbouwkundige werken; 
-    wegenwerken; 
-    plaatsen van nutsleidingen (riolen, gasleidingen, elektriciteitskabels); 
-    bouwwerken; 
-    montage en demontage van geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen; 
-    inrichtings- en uitrustingswerken; 
-    verbouwingswerken; 
-    vernieuwbouw; 
-    herstellingswerken; 
-    ontmantelingswerken; 
-    sloopwerken; 
-    instandhoudingswerken; 
-    onderhouds- schilder- en reinigingswerken; 
-    saneringwerken; 
-    afwerkingswerkzaamheden in het kader van één of meer van bovenstaande werken. 

 

Wat doet de veiligheidscoordinator?

 

Na het opstellen van een contractuele overeenkomst tijdens de ontwerp fasse zal er een veiligheids - en gezondheidsplan worden overgemaakt de belangerijke elementen bevat omtrend de veiligheid en preventie rond de bepaalde werken, deze word dan overgemaakt naar de bouwheer en de architect.
Eens de werken van start zullen gaan zal de veiligheidscoordinator enkele malen aanwezig zijn op de werf afhankelijk van de omvang en duur van de werken waarna hij telkens een verslag zal opmaken met de eventuele tekortkomingen en de te volgen preventie maatregelen. Alle informatie zal in het Postinterventiedossier verzameld worden en worden overgemaakt na oplevering van de werken.

U kan makelijk een offerte aanvragen via het formulier.

 

Contact

ABO Studiebureau
Gentsesteenweg 283
9240 Zele
BTW BE0682.516.744